ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ชั่วโมงการตรวจวิทยานิพนธ์: ขัดอกขัดใจอะไรอยู่ก็เขียนมาบอก

ชั่วโมงการตรวจวิทยานิพนธ์: ขัดอกขัดใจอะไรอยู่ก็เขียนมาบอก
ในห้องเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ คราวที่แล้ว ผมให้งานนักศึกษาไปทำเป็นการบ้าน โดยให้เขียน หัวข้อการวิจัย (Define  A Res...

ชั่วโมงการตรวจวิทยานิพนธ์: พี่น้องไทยสารคาม... นี่มันห้วยแอ่ง ไม่ใช่แก่งเลิง...

ชั่วโมงการตรวจวิทยานิพนธ์: พี้น้องไทยสารคาม... นี่มันห้วยแอ่ง ไม่ใช่แก่งเลิง...

จะป้องกันเชิงรุก หรือจะรักษาล่วงหน้าจึงจะดีกว่า?
 คำว่าป้องกันนั้นมีความหมายอย่างไร

ผมเข้าใจว่าคำว่า"ป้องกัน" ยังไม่ส่งสารบอกถึงความเร่งด่วนระดับสูงของปัญหาหรือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเท่ากับรักษาล่วงหน้าครับทั้งนี้

 เพราะ"รักษา"หมายควา...